تولیدات روی دست تولیدکنندگان ماند

مرسل مرادی مددلو ، تولید کننده گلیم تبریز، ضمن تاکید بر وجود مواد اولیه گلیم بافی در کشور گفت : مواد اولیه لازم برای بافت گلیم در داخل کشور موجوده ولی فروشی درکار نیست .

 

پایگاه خبری همنا در گفت و گو با تولید کننده گلیم تبریز بیان کرد : در شرایط ارزی کشور، ما خداروشکر برای تهیه مواد اولیه با مشکلی روبرو نیستیم و هر انچه برای بافت یک گلیم میخواهیم در داخل مرز های کشور پیدا میشود ولی با بالا بودن میزان تولید، بازاری برای فروش وجود ندارد .

مرسل مرادی مددلو ضمن ابراز خرسندی از شرایط مواد اولیه و نیروی کار تصریح کرد : در حال حاضر با تهیه مواد اولیه لازم بافندگی به راحتی با بافندگان همکاری و میزان قابل توجه گلیم در سال تولید میکنیم ولی با ورود پاندمی کرونا به کشور و شرایط سخت اقتصادی فروش گلیم ایرانی نزدیک به صفر است.

وی ادامه داد: با توجه شرایط سخت کرونایی که در کشور به وجود امده بود نمایشگاه فرش دستباف مدت هاست با تاخیر مواجه شده و با برخورد صنف فرش فروشان به عدم برگزاری نمایشگاه ها این صنف را با مشکلات فروش و رکود در بازار مواجه کرده تولید کننده گلیم تبریز گفت: اگر این نمایشگاه ها برگزار بشود تمامی فروشندگان و تولید کنندگان شرکت خواهند کرد .