معاون وزیر صمت:

سیاست گذاری نمایشگاه فرش ماشینی تهران به کاشان برگردانده شد

معاون وزیر صمت گفت: سیاست گذاری و اجرای برگزاری نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی تهران به کاشان برگردانده شد.

مهدی صادقی انارکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت به کاشان اظهار داشت: در حاشیه این دیدار و با توجه به پیگیری‌ها و رایزنی‌های اتاق بازرگانی کاشان مقرر شد با دستور وزیر صمت سیاست گذاری و اجرای نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی تهران به تشکل‌های ذی ربط کاشان بازگردانده شود.

وی با بیان اینکه این درخواست از طرف تشکل‌های فرش ماشینی کاشان مطرح شده بود، ابراز داشت: قبل تر سیاست گذاری و اجرای نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی تهران به عهده تشکل‌های مرتبط در منطقه کاشان بود که به یک شرکت دیگر واگذار شده بود و با دستور وزیر صمت مجدداً اختیار به این تشکل‌ها بازگشت.

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه منطقه کاشان بزرگترین قطب تولید فرش ماشینی در ایران و دومین قطب در جهان است، گفت: در صنعت نساجی ایران و صنایع جانبی آن تولید و صادرات فرش ماشینی بیشترین حجم از تجارت خارجی را تشکیل می‌دهد.