سیم صادرات فرش کشور اتصالی کرد

محسن صادق زاده عطار،تولید و صادرکننده فرش دستباف قم، بیان کرد :با اینکه صادرات کشور روند خوبی را پی گرفته اما مشکلات قطع وصلی سیستم صادرات کار را کمی دشوار کرده .

پایگاه خبری همنا در گفت و گو با یکی از تولید کنندگان فرش : شرایط بازار و فروش و تولید فرش هم اکنون وابسطه به قیمت دلار است و با بالا رفتن قیمت ارز تهیه مواد اولیه در بازار نیز سخت میشود با اینکه مواد اولیه در بازار به اندازه کافی موجوده ولی قیمت تهیه و تولید ان خیلی زیاد و برای تولید کنندگان مطلوب نیست .

وی با گله از همکاری سخت با بافندگان تصریح کرد :ارتباط گیری با عوامل تولید آسون بوده ولی به دلیل بالا رفتن دستمزد و شکایت بافندگان از کم بودن مبلغ دریافتی ادامه کار با یک سری از بافندگان روز به روز سخت تر میشود و بسیاری از بافندگان بعد از تولید یک ساله ی یک فرش علاقه ای به بافت کار جدید ندارند .