افزایش نرخ ارز اینبار به ضرر فرش دستباف

سرپرست تولید و صادرکننده فرش دستباف گفت: در پی بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه و نیروی کار شاهد تغییر چشم گیر قیمت فرش در حوزه تولید و صادرات فرش دست بافت شدیم .

محمد صادق زاده،سرپرست تولید و صادرات فرش دستباف ،در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری دبنا اظهار کرد : با توجه به وضعیتفعلی بازار و عدم برگزاری نمایشگاه در ایران و سایر نقاط جهان فروش فرش دستباف دچار کاهش شده.

وی گفت :هم اکنون موضوع پیمان سپاری ارزی تبدیل به یکی از مشکلات صادرات کشور شده و با فروش ارز ناشی از صادرات به دولت،تاجران این صنف متحمل ضرر های سنگینی شدند محمد صادق زاده از دولت دوازدهم خواستار پیمان سپاری ارزی و تغییر و تحولاتعمیق در این حوزه شد .

سرپرست تولید و صادرات فرش دستبافت عنوان کرد: عدم برگزاری نمایشگاه در ایران و امتناع چین از برگزاری هرگونه نمایشگاهی بهدلیل پاندمی ویروس کرونا تاجران را از بازار حذف کرد و عقب ماندگی فروش فرش در این دو سال چالش های جدیدی را در این‌حوزهشکل داده است .