تحریم های ظالمانه امریکا سدی دربرابر صادرات

رییس اتحادیه فرش دستباف خراسان گله از شرایط صادرات کشور میکند.

 

به گزارش خبر گزاری دبنا محمد حسن کامیابی رییس اتحادیه فرش دستباف در پی شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد فرش دستباف وتمامی اقلام صادراتی نیازمند روابط سیاسی با دگر کشور  هست .

وی اظهار کرد : در حال حاضر صادرات کشور کمتر از ۵۰ میلیون دلار است که هیچ زمانی تا این حد پایین نبوده با توجه به اینکه ۲۵٪درصد فروش فرش به امریکاست با وجود تحریم های موجود ما یک چهارم صادرات خود را از دست میدهیم و به دلیل نبود ثبات بانکی بهراحتی نمیتوان پول را برگرداند بنابراین صادر کنندگان این ریسک را نمیپذیرند .

محمد حسن کامیابی تصریح کرد با روی کار امدن دولت سیزدهم منتظر تغییرات متفاوتی هستیم با توجه به جابه جای دولت و عوض شدنوزیر هنوز ضغف در مدیریت دیده میشود . این مرکز نیازمند افرادی با سواد و متخصص با قدرت تامین بودجه است در حال حاضر هیچمدیریت و تخصصی دیده نمی شود. ما از دولت جناب آقای رییسی درخواست کردیم که با قرار دادن مدیران لایق تا حدی از مشکلات اینحوزه رو کم کند.