خواب سرمایه در بازار فرش

جعفر گلاب شکر تولیدکننده فرش دستباف قم با تاکید به عدم برگزاری نمایشگاه فرش گفت:طی دو سال اخیر هیچ نمایشگاه فرشی برگزار نشده و مدت هاست که سرمایه صنف فرش فروشان خوابیده است.

به گزارش خبرگزاری همنا ،تولیدکننده فرش دستباف قم بیان کرد:طی دوسال اخیر هیچ نمایشگاه فرشی برگزار نشده که این‌خود به تنهایی حجم بالایی از فروش فرش را کم میکند.
جعفر گلاب شکر در پاسخ به عدم رسیدگی به شرایط اقتصادی فرش گفت:ما از اصناف و‌دولت توقع داریم که پشت صنعت فرش دستباف بایستند و با کمک به برگزاری نمایشگاه ها با رعایت پروتکل های بهداشتی سرمایه خوابیده در فرش را دوباره زنده کنند.

وی تصریح کرد:با توجه به اینکه با کیفیت ترین ابریشم موجود در دنیا در دست چین است ما برای معاملات خود با این کشور نیازمند ارز دولتی هستیم ولی با توجه به بالا رفتن نرخ دلار و شرایط سخت جابه جایی پول واردات ابریشم اعلا نیز با مشکل رو برو شده است . و با توجه به اینکه جابه جایی های ارزی از طریق نرخ ارز ازاد حساب میشود هزینه های زیادی رو به بار می آورد .