شرایط بحرانی در بازار فرش

داود سلیمانی یکی از بازرگانان فرش قم ضمن تاکید بر شرایط سخت بازار گفت : کارد به استخوان رسیده است، دولت باید سیاست های اقتصادی جدیدی رو به کار گیرد.

پایگاه خبری همنا در گفت و گو با داود سلیمانی ،بازرگان فرش۱۱۰ قم ، شرایط سخت مواد اولیه و قیمت های بازار،محیط را برای ادامه کار سخت کرده و بافندگان دیگر تمایلی به کار کردن ندارن

وی ادامه داد: با بالا رفتن قیمت مواد اولیه چون ابریشم و پشم ،بافندگان تک بافت و تولیدکنندگان موظف هستند یک کیلو ابریشم را به قیمت ۲۴۰۰ تومان تهیه کنند و با توجه به هزینه های تولید و مبلغ نهایی فروش، سودی برای بافندگان ندارد.

داود سلیمانی با توجه به کساد به وجود آمده در صنعت فرش تصریح کرد: وضعیت بازار باید کنترل شود تا تولیدکنندگان بتوانند خروجی لازم را از بازار بگیرند با شرایط نوسانات ارزی و ورود کرونا کارد به استخوان فروشندگان فرش رسیده و بسیاری از بافندگان را بیکار کرده است.

بازرگان فرش ۱۱۰ قم افزود: با تغییر در شرایط گمرک،برای جابه به جایی فرش تا ۳۰ متر مجاز است ولی با عبور از این سقف، وارد کنندگان موظف هستند در ازای هر متر مبلغ یک میلیون تومان بپردازند.